Matylda B – ZiMatik

Osoby zainteresowane kontaktem z autorką w celu wymiany doświadczeń,

lub ewentualnego zkupu jej prac  odsyłam do mail; zimatik@o2.pl

Sponsorami nimniejszej notatki sa runy Fehu, Ansuz, Jera 😉

 
 
 
 

 

 

 

Życząc powodzenia  na artystycznej drodze

hagal