BIO

Dariusz Ciszkiewicz vel ‘Hagal’
– artysta plastyk, fotograf, poeta, żeglarz i szkutnik.

Nauczyciel tradycji porządku runicznego.
Autor Runic Druid Hagal Cards.
Znawca i badacz kultury celtyckiej,
życia i obyczajów ludów północy.
 
W polu jego zainteresowań leży
rola społeczna i miejsce w kulturze Druida – celtyckiego szamana,
mentora, sędziego i piewcy.
Członek Związku Plastyków Warmii i Mazur. Związany z ruchem folkowym,
kulturą żeglarską i środowiskiem poezji śpiewanej.
Autor programu doskonalącego związanego z rozwojem osobistym opartym na nauce alfabetu runicznego i pracy z archetypami run.

Sztuka Hagala zanurzona jest w ornamentyce celtyckiej i halsztackiej,
w której ornitomorficzny i antropomorficzny charakter wzornictwa, pozostawał w związku z wędrówką pierwiastka duchowego uwolnionego podczas kremacji oraz personifikacją sił natury.

Dzieła artysty w odróżnieniu
od dziedzictwa kulturowego celtów manifestują indywidualny,
duchowy rozwój istoty ludzkiej poprzez proces twórczej kreacji.

Jednym z tematów prac artysty jest amulet – pierwotna forma sztuki totemicznej.
Inne to: szkłoryty na szkle sferycznym, biżuteria, fotografia oraz mandale wykonane techniką pasteli, akwareli i oleju.

Zdaniem Dariusza Ciszkiewicza procesowi tworzenia runicznego
talizmanu totemicznego i innych kreacji artysty, towarzyszy integracja zasobów osobowości, doświadczeń indywidualnych i kulturowych oraz energii miejsca
i czasu w jakim powstaje.