Oda od radości

*
Oda od  radości

Od ekstazy
Do rozpaczy

W radości
Smutek
Mieszka

Gdy wspomnę
Twoje oczy

W tkliwości
Siła
Niezmierna

Przepala
Myśli chaos

W niepewności
Oczekiwanie
Jutra

Mrozi
Czyny dłoni

Drżę
Oczekując
Elfiego werdyktu
*
*

wiersz powstał na przełomie stycznia i marca 2011
Copyright 2011 © HAGAL