Kiedyś stanąłem

Kiedyś stanąłem

Kiedyś stanąłem
Przed obliczem
Biegła pieśń…..

Jam jest uderzenie
Potężnych skrzydeł
Jam jest płomieniem
Odwiecznych pragnień stosów

Jam jest kolczugą
Mieczem przebijającym

Jam jest rycerzem
Chroniącym was samych

 Jam jest wiedzą
Zniszczeniem
Jam jest stworzeniem
Poza nami nas samych

 Jam jest wiedźmą
Jam jest myślą
Zmęczoną sumieniem

 Spójrz w siebie
W zwierciadła
Bez lęku
Poznasz demona
Samej siebie

 Kiedyś staniesz przed………………..