Granica światów

Granica światów

Gdzie czas
Między czasem
Skamieniały w oddaniu
Odległy w czekaniu

 Zastygły w bezruchu
Wpatrzony w nicość
Obarczony brzemieniem
Niepewny następcy

 Trwa ostatni i pierwszy
Ściskając w prawicy
Oddany przysiędze
Strażnik tajemnicy

 Ona nie Jego
Nie nasza
Niczyja

 W kłamliwych
Ustach
 Zmieniona
Zapomniana
Zdradzona