Helenie – Achilles

Helenie – Achilles

 

Błyszcząca tarcza
Łusek tęczy
Codziennie wstaje
Słońcem promieni

Lancelot szuka
Pani wód zieleni
Co miecz
Odda jeziora

By tarcza błyszczała
Przed walką
Z Hektorem
U wrót Troi

Hagal 28-10-2003