Siedem grzechów

Siedem grzechów

Za miłość
Odpłacasz bólem

Za zaufanie
Fundujesz zdradę

Za opiekę
Kopiesz wilcze doły

Za piękno
Zsyłasz sny koszmarne

Za dobro
Siejesz nienawiść

Za szczerość
Serwujesz obłudę

Za jedność
Topór kłamstwa

Za…
Za..
Za…

I nazywasz to dekalogiem miłosierdzia

Hagal 30.04.2004