Kwiat

*

Kwiat
*

Kupiłaś kwiat
W ogrodzie miłości
Pielęgnuj  go teraz
Ciepłem oddechu

Podlewaj słów
Ciepłym potokiem
By nie zwiędł
Na parapecie zapomnienia
*
*

© by hagal 10.06.2005