W kryształowej tafli

W kryształowej tafli

W kryształowej tafli
Ukryte wspomnienia
Czas zaklęty
W wirującym bezruchu.

Czary brzemienne wodą
Źródła pełne wiedzy
Czekają na
Twe spojrzenie.

Odwiedź zamglone
Światy
Zobacz sam siebie
Poczuj zrozum dotknij.

Poddaj się a zwyciężysz
W podróży.