Między

Między

Między
Niebem a ziemią
Korzenie

Wśród
Lodu tyrani
Gwałtownej

Bez
Wód lśniących
Deszczu

Gdy
Mądrości ciepła
Nie braknie

Odnajdą
Stracone onegdaj
oparcie

Hagal 21.10.2001