Jajo

Jajo

Co było pierwsze
Spytało pisklę
Jajko czy kura
Oczywiście jajko
Odrzekła………..

Co cykl natury
Gdy nastanie pora
Rozbijesz skorupę
Ciepłej wody
Rozprostujesz skrzydła

By lecieć ku
Światłu świata
Nim dolecisz
Łuski stwardnieją
Inni dolecą

Rozbijając skorupy

*

© by hagal 13.12.2004