Requiem dla Ollie Morgana

*

Requiem dla  Ollie Morgana
*

Znajdziecie
Mnie
Gdzie
Borona tańczące brzmienie

Znajdziecie
Mnie
Gdzie
Harfy bojowy ryk

Znajdziecie
Mnie
Gdzie
Dębu miękkie korzenie

Znajdziecie
Mnie
Gdzie
Kobiecy łagodny śmiech
*
*
*

* Na początku marca 2005 roku
odszedł za mgieł zasłony
Irlandczyk z krwi i kości
” Honory, Cześć i Hołd”

© by hahal 17-18 marca 2005