Baśnie i legendy

Baśnie i legendy se kręgosłupem każdej kultury i tu chciało by się zacytować :
” Sprawy których pamięć powinna przetrwać – uległy zatraceniu.
Historia stała się legendą , legenda stała się mitem.
Na dwa i pół tysiąca lat zapomniano o ………….”