Karina

Galeria I
Galeria II

Galeria : Jakie to runy.
Inspiracją dla  autorki było wnikliwe badanie run przy boku  Hagala.
Kolejne prace ukazywały się w/g numeracji galerii.
Jednocześnie na hagalowym  forum odbywał się konkurs.

Zwysięzca, który trafnie przypisał obrazy do run otrzymał nagrodę

Indywiudualną mandalę runiczną.

 Osoby zainteresowane kontaktem z autorką w celu wymiany doświadczeń,

lub ewentualnego zkupu jej prac  odsyłam do poczty @; Karina i kom 510-361-861 

Sponsorami nimniejszej notatki sa runy Fehu, Ansuz i Jera 😉

 

 

 

 

Życząc powodzenia  na arystycznej drodze

hagal