Lawy łez

Lawy łez

Lawy łez
Wylałeś
Budząc huragany
Wspomnień

Banicja świszcze
Batem
Na kiju wsparty
Wędrowcze

Czekasz z wieży
Znaku
Na szczęśliwy
Powrót

Nowych rzek
Korytem
Jądra ziemi
Mocą

Hagal 24.11.2003