Requiem dla Ollie Morgana

Requiem dla  Ollie Morgana

Znajdziecie
Mnie
Gdzie
Borona tańczące brzmienie

Znajdziecie
Mnie
Gdzie
Harfy bojowy ryk

Znajdziecie
Mnie
Gdzie
Dębu miękkie korzenie

Znajdziecie
Mnie
Gdzie
Kobiecy łagodny śmiech

* Na początku marca 2005 roku
odszedł za mgieł zasłony
Irlandczyk z krwi i kości

” Honory, Cześć i Hołd”

© by hahal 17-18 marca 2005