Imię Michał

Michał

Michał runiczny talizman imienny

Imię to składa się z następujących run:

Mannaz / Isa / Thurisaz / Hagalaz / Ansuz / Laguz

Michał to osobowość giganta, bardzo rozdarta miedzy tym co ma w głowie, a tym co go otacza. Nie może znaleźć wspólnoty z otaczającym światem, choć robi to na siłę, pokazując swoja indywidualność. W momencie, gdy stanie się wielki, jest nie do zniesienia, jest nie do chwalony.

To rewolucjonista – anarchista z duszą dziecka.

Cechuje go wielka potrzeba wypowiadania się na kanwie artystycznej, ale najlepiej będzie się sprawdzał w nowym, prekursorskim działaniu.

Słabym punktem naszego bohatera jest zazdrość i to taka chorobliwa, jeżeli ma do tego powody, a jeżeli nie ma to je znajdzie.

Zawody wymarzone dla Michała: malarz, rzeźbiarz, muzyk, poeta,

W ten sposób będzie chciał wyrazić swoje niepewności i rozterki.

Jednak pamiętać trzeba, że jest to droga cierpień i niepewności, szarpiąca jego delikatne wnętrze.

Powinien przy swoim działaniu najpierw swoje dzieło doprowadzić do końca, a później już dopieszczone i świecące….. pokazywać światu.

Przypomina jeża w stosunku do kobiet………. chyba, że taka Pani: z jednej strony będzie go stymulować do wysiłków, a z drugiej będzie niczym mama głaskać go po miękkim brzuszku, uważając na nastroszone igły.

Innowator – tak można by go określić

Ale to jedno słowo to za mało.

Do dyskusjiiiiii to on pierwszy, dlatego na tej kanwie, możesz mieć lepszy z nim kontakt, ale do momentu, gdy on się z tobą zgadza………

Później stroszy igiełki i obrażony fuka, tupiąc nóżkami.

Jeżeli chcesz tego uniknąć, musisz odwołać się do jego bogatego wnętrza, poruszyć najczulsze struny.

Wtedy po przemyśleniu sprawy, przyzna ci racje, ale nie zdziw się, gdy zajmie mu to pół roku.

W wypadku gdy, Michał nie pójdzie w swym rozwoju drogą artyzmu, bliskie mu będą takie dziedziny jak: filozofia, astronomia, lub polityka wydaniu mikro na własnym podwórku.

Runiczny zapis tego imienia ułatwi Michałowi kontakt ze światem i samym sobą.

Będzie wspomagał pozytywne cechy charakteru, jednocześnie blokując te negatywne.

Jakby reagując płynnie na szerokie potrzeby swego właściciela.

Przypominam, że jest to opis runicznego przesłania, znaczenia oraz cech charakteru, które odpowiednio dopracowane, mogą stworzyć wspaniałą istotę.

Zwaną Michałem.

Jak nad nimi pracować? To zupełnie inna historia.

Przeprowadzona analiza wynika z interpretacji pojedynczych run składających się na to imię, ze zwróceniem szczególnej uwagi na „śpiew” między nimi.

Runy występujące w tym imieniu wspomagać będą :

1. Zrozumienie własnej osobowości i potrzeb -> runa Mannaz
2. Wyjście z własnych ograniczeń i uwolnienie się od nadmiernej zazdrości -> runa Isa
3. Ograniczenie własnych lęków i reakcji tym wywołanych -> runa Thurisaz
4. Uwolnienie od ograniczeń piętrzących sie wokół -> Runa Hagalaz
5. Łatwość wypowiedzi i myślenie abstrakcyjne .-> runa Ansuz
6. Odnalezienie i kroczenie własną życiową drogą.-> runa Laguz

Runiczny talizman imienny w tym momencie… jest tarczą i drogowskazem za razem

Tytułem wyjaśnienia :

Jednak trzeba pamiętać o tym, że wszelkie modyfikacje Tego imienia czyli zdrobnienia, przeinaczenia typu Dario spowodują zmiany w cechach charakterologicznych i zdolnościowych jej posiadaczki. Więcej na ten temat znajdziecie w mianologi.