Białe Światło

Białe Światło
 
 
W Najwyższej Światłości skryła się Moc
Nauka
Woda – Oczyszczenie
Powietrze – Lot
Ogień – Odrodzenie
Ziemia – Śmierć
Tylko Białe Światło pozostało,
Gdy tą Drogą przemaszerowałem…
 
 
 
©by Gotfael 9.12.2003