Matylda B – ZiMatik

 

 

 

Osoby zainteresowane kontaktem z autorką w celu wymiany doświadczeń,
lub ewentualnego zkupu jej prac  odsyłam do mail;
zimatik@o2.pl 
Sponsorami nimniejszej notatki sa runy Fehu, Ansuz, Jera 😉
 
 
 
 

Życząc powodzenia  na artystycznej drodze
hagal