Karina

Galeria I
Galeria II

Galeria : Jakie to runy.
Inspiracją dla  autorki było wnikliwe badanie run przy boku  Hagala.
Kolejne prace ukazywały się w/g numeracji galerii.
Jednocześnie na hagalowym  forum odbywał się konkurs.
Zwysięzca, który trafnie przypisał obrazy do run otrzymał nagrodę
Indywiudualną mandalę runiczną.
 
 Osoby zainteresowane kontaktem z autorką w celu wymiany doświadczeń,
lub ewentualnego zkupu jej prac  odsyłam do poczty @;
 Karina i kom 510-361-861 
Sponsorami nimniejszej notatki sa runy Fehu, Ansuz i Jera 😉
 

Życząc powodzenia  na arystycznej drodze
hagal