Do lisa

 

Do lisa

Lisie oślizgły
Co zbierasz
Swe siły

By porwać
Słońce
Mych dni

Zważ swe
Zamiary
Na moce

 

“Przyjaciołom ku radości
Wrogom ku przestrodze” 19.08.2003